Modernisera din ekonomiavdelning

Elektronisk fakturahantering handlar inte bara om att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Genom att digitalisera och automatisera er reskontraprocess får ni även bättre kontroll och förbättrad rapportering.

Det finns många fördelar med automatiserad fakturahantering för dig som jobbar som redovisningschef

250,000+ Användare

Fler än 2 500 kunder över hela världen

En modern lösning för elektronisk fakturahantering snabbar på attestprocessen

Bättre överblick

Med en digital och automatiserad process inom leverantörsreskontra får du fullständig överblick över arbetsflödet.

Rapportfunktionen gör det enkelt att ta ut en översikt över fakturor som är ute på attest och vilka som är nära förfallodatum. Upptäck flaskhalsar innan de uppstår och få tid över till att utveckla rutiner och medarbetare.

Palette har stöd för periodiska fakturor, avancerade momsregler och projekthantering – vilket ytterligare underlättar ditt arbete.

Användarvänligt system

Med Palette får hela organisationen tillgång till ett användarvänligt gränssnitt för att hantera sina fakturor och inköpsordrar. Systemet är intuitivt och enkelt att använda, oavsett om du arbetar från dator eller mobil

Sökbarhet och transparens

Alla fakturor är sökbara i Palette oavsett status. Det är lätt att upptäcka flaskhalsar i processen.

Attestera fakturor online

Enkel åtkomst på och utanför kontoret. Medarbetare kan attestera fakturor från dator eller mobil.

Snabbare arbetsflöde

Automatiserat flöde från att fakturan ankommer till kontering, attest och registrering i affärssystemet.

Mer automation?

Inga problem, i Palette finns tilläggsmoduler för inköp, avtalshantering och ordermatchning.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Fakturatolkning

E-faktura är det mest effektiva sättet att ta emot och överföra fakturainformation till Palette. Även andra format såsom scannade pappersfakturor eller PDF läses in och tolkas automatiskt.

Attestflöde

Effektivt attestflöde

Fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och attest. Attestanter kan granska och godkänna direkt i mail eller i mobilen.

Fakturamatchning

Med Palettes avancerade matchningsfunktion kan många fakturor matchas automatiskt mot inköpsorder eller avtal för att därefter gå till betalning utan manuell handpåläggning.

Fakturamatchning

Stöd och support

I vår kundportal finns digitala utbildningsvideos, FAQ och diskussionsforum. Vi är ett globalt företag med lokal support, där flertalet supportspecialister talar svenska.

Fakturaflöden i Palette visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen.

Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor Service Management

Så tog Coor steget mot en komplett P2P-lösning

Facility management-leverantören Coor brottades under många år med en omständlig fakturahantering. När företaget bestämde sig för att ersätta sitt fakturahanteringssystem med en komplett purchase-to-pay-lösning föll valet på Palette.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Fördelar för dig som är redovisningschef

När manuella och repetitiva arbetsmoment elimineras från ekonomiavdelningen, frigörs tid för strategiskt arbete som skapar affärsvärde för hela organisationen. Många av våra snabbväxande kunder har erfarenhet av att fakturavolymen ökat mycket, utan att man behövt öka antalet medarbetare inom accounts payable.

Med en modern lösning för fakturahantering blir det fullt möjligt att mäta hanteringstiden per faktura och per medarbetare. Med hjälp av rapporter över hur många fakturor som cirkulerar i flödet och deras status, blir det enklare att prioritera arbetet inför månadsbokslut.

Digitalisera avtal och inköp
Många av våra kunder har börjat med att automatisera sin hantering av leverantörsfakturor för att sedan utveckla processen vidare till att även inkludera avtal och inköp.

Med Palette avtalsmodul får ni ett digitalt arkiv med automatisk påminnelsefunktion för när ett avtal behöver omförhandlas eller sägas upp. Periodiska fakturor matchas mot avtalen och behöver aldrig hanteras manuellt – förutom vid avvikelse. Läs mer om avtalshantering

Attestera inköpet istället för fakturan
Med Palettes inköpsmodul får ni möjlighet att digitalisera de indirekta inköpen. Erfarenhet visar att det finns mycket pengar att spara genom att styra inköpen till prioriterade leverantörer. Dessutom får ni då möjlighet att attestera inköpsordern – innan beställning genomförs. Det ger ökad kontroll över inköp och kostnader. När fakturan kommer är det oftast för sent att häva eller justera en beställning. Läs mer om indirekta inköp på vår blogg.