Om Palette Software

Palettes programvara används av mer än 3500 företag och organisationer i olika branscher världen över.

 • 96%

  tycker att Palette uppfyller förväntningarna

 • 1/3

  av svenska användare väljer Palette

 • 95%

  anser att Palette är värd investeringen

 • 15%

  av årlig omsättning investeras i R&D

Lokal kunskap med global räckvidd

Palette Software har varit med sedan begreppet elektronisk fakturahantering myntades och de första systemstöden togs fram. Idag har vi fler än 3500 kunder över hela världen som automatiserar sin process från inköp till betalning med våra lösningar. Våra 150 anställda finns på kontor i Norden, Storbritannien och USA och arbetar nära vårt globala partnernätverk.

Våra kunder driver utvecklingen framåt

Norden är föregångare inom purchase to pay och elektronisk fakturahantering. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi programvara som löser deras problem. När vi startade verksamheten i Sverige 1993 var fakturan och dess hantering i fokus och all utveckling syftade till att förenkla fakturahanteringen.

Idag är fakturans betydelse underordnad och utvecklingen drivs av att eliminera manuella moment genom att automatisera samtliga interaktioner mellan budget – inköp – leverans – avtal – faktura så att den sistnämnda processas automatiskt i systemet. Våra kunder beskriver effekten de upplever som operationellt överlägsen med ökad kontroll och sänkta kostnader som resultat.

Information om hur vi hanterar den uppkomna situationen gällande Corona-virusets spridning finns här

Palette Software

Innovation styr vår vision

När Daimler satte in en fyrtaktsmotor i en hästdroska på 1880-talet såg han ett bättre sätt att transportera människor på än vad som funnits tidigare. Idag testas självgående bilar som körs utan förare.

Likt Daimler såg vi ett bättre sätt att transportera fakturor inom företag i början av nittiotalet och idag arbetar vi för full automation för att eliminera den mänskliga inblandningen

Our Vision

100 % automated Accounts Payable.

Mission Statement

Palette is committed to providing companies worldwide with powerful and intuitive Purchase-to-Pay and Invoice Processing solutions. Our customers experience operational excellence, efficiency and control.