Webinar:

Byta ut eller skaffa nytt EFH-system – hur ska vi tänka?

 • Webinar
 • 12 oktober kl 09:00

Om innehållet

Vi möter många bolag som insett att de behöver byta ut det system som idag hanterar deras inkommande leverantörsfakturor. Anledningarna kan vara många, här några av de vanligaste:

 • Det saknas grundläggande funktionalitet
 • Systemet matchar inte dagens höga automatiseringskrav
 • Verksamheten har vuxit ur lösningen

Vanliga frågor inför byte av EFH-system

Oavsett vilka skäl man har för att byta ut sitt befintliga system för elektronisk fakturahantering, ger vi här tips om hur man bäst går tillväga när man ska sondera terrängen. Vi svarar på följande frågor:

 • Hur gör men en bra kravspecifikation?
 • Vilken funktionalitet bör lösningen ha?
 • Ska det vara en molntjänst eller en installerad lösning?

Lång erfarenhet av EFH-system

Vi på Palette Software har närmare 30 års erfarenhet av EFH-system (elektronisk fakturahantering). Vi vet att många företag kommer till ett läge där man vuxit ur sin befintliga lösning, alternativt att verksamheten ställer krav som inte fanns när man köpte in det befintliga systemet. Den tekniska utvecklingen går fort och det som var en dyr anpassning för några år sedan är idag standard i många lösningar.

Ökad automationsgrad och eliminering av manuella arbetsuppgifter står högt upp på önskelistan hos många ekonomi- och reskontrachefer.

Många av tipsen i detta webinar är också relevanta för företag och organisationer som står inför upphandling av sitt allra första EFH-system.

Webinar

Webinartiden har passerat. Inom kort blir en inspelad version tillgänglig.

Webinar: Tänk på det här när du ska byta till nytt EFH-system

Hur fungerar elektronisk fakturahantering?

Kortfattat kan man säga att elektronisk fakturahantering handlar om att automatisera manuella arbetsmoment för scanning, tolkning, hantering och attest av leverantörsfakturor.

Med ett modernt och rätt implementerat system kan man idag uppnå att bortåt 95% av företagets alla fakturor hanteras utan manuell handpåläggning. Endast fakturor som avviker från uppsatta parametrar behöver granskas manuellt. Fakturor läses in och tolkas av mjukvaran, därefter matchas de mot underliggande kontrakt, inköpsorder, projektnummer eller referens.

Endast omkostnadsfakturor behöver då granskas och attesteras manuellt. Även för denna typ av fakturor finns idag möjlighet att automatisera – med hjälp av ny teknologi som t.ex. marchine learning och AI.

Läs mer om elektronisk fakturahantering

 

 • Vilka är fördelarna med elektronisk fakturahantering och hur fungerar det
 • Momshantering
 • Projektredovisning
 • Flerbolagshantering
 • Rapportering
 • Vidarefakturering
 • Demo av systemet