Ta er faktura-hantering till bästa nivå med Palette AI!

Nu är den inte långt borta! Palette AI kommer att automatisera er fakturahatering ytterligare och minska den manuella hanteringen avsevärt. I maj släpps valmöjligheten; Palette AI!

Artificiell intelligens för era omkostnadsfakturor!

Många bolag tar emot en stor andel omkostnadsfakturor som inte kan matchas mot underliggande dokument. Exemplet bredvid visar potentiell besparing hos ett bolag som har en hög andel omkostnadsfakturor. Hur skulle er besparing kunna se ut?

Automation med AI – mindre manuell hantering

De fakturor som inte kan matchas mot ett avtal eller en inköpsorder tar längre tid att hantera då de behöver konteras och attesteras manuellt. Det är inte ovanligt att flera personer är inblandade i hanteringen, vilket gör att den totala hanteringstiden lätt dubblas kring dessa fakturor. Med hjälp av Palettes AI-motor kan ni automatisera hanteringen av de tidskrävande omkostnadsfakturorna så att den totala nivån av automation ökar.

Fördelar med Palette AI

Så här fungerar det!

De fakturor som kan matchas mot ett avtal eller en order fortsätter sin bana likt tradition och automatmatchas mot underliggande dokument. Resterande omkostnadsfakturor fortsätter in i AI-motorn där en större mängd historisk data tidigare har förts in och AI-mortorn har genomgått en upplärningsfas.
Algoritmer föreslår en kontering för fakturan som bygger på tidigare historik och logik. Fakturan skickas ut för attest och när fakturan är redo för definitivbokning och betalning så skickas en återkoppling tillbaka till AI-motorn med det slutgiltiga resultatet. Om fakturan har justerats av en attestant så skickas den justeringen tillbaka och AI-motorn som lär av utfallet. AI-motorns träffsäkerhet ökar stadigt med tiden – ju mer data som analyseras desto bättre blir konteringsresultatet från AI-algoritmen!

Är du intresserad av Palette AI?

Vi berättar gärna mer!