EchoVera

Kanadensiska EchoVera har fått verksamheten att växa genom att erbjuda en modern lösning för elektronisk fakturahantering och purchase-to-pay.

Quote from Palette customer
Palettes funktionalitet för automatisk matchning av fakturor gör det möjligt för våra kunder att matcha fakturor mot inköpsorder på bara några sekunder. Det sparar mycket tid och minimerar risken för manuella misstag.

Ralf Leitner, CEO, EchoVera Inc.

About EchoVera

Om EchoVera

I Kanada samarbetar Palette med Toronto-baserade EchoVera Inc. I deras erbjudande ingår scanning och tolkning av fakturor, elektronisk fakturahantering, full purchase-to-pay och lösningar för spendanalys. EchoVeras kunder efterfrågar digitala lösningar för effektivisering av finansiella processer. Företaget har över 30 års erfarenhet och kunder över hela världen.

Fakturahantering nyckel till framgång

En framgångsfaktor för EchoVera har varit att marknadsföra automatiserad hantering av leverantörsfakturor. Genom detta erbjudande har företaget växt såväl i Kanada som på andra marknader, däribland USA, Australien och Mexico.

EchoVera har också tagit fram en integration, Palette för Netsuite, vilket blivit en stor konkurrensfördel vid rekrytering av Netsuite-kunder.

Idag har EchoVera kunder inom telekom, biotech, transportbranschen, turism, modebranschen och e-handel.

EchoVeras partnerskap med Palette

Avancerad inköpsordermatchning

EchoVeras VD, Ralf Leitner, tycker att Palettes lösning har en stor fördel tack vare avancerad funktionalitet för matchning av fakturor mot inköpsorder.

– Palettes två- och trevägsmatchning är helt klart överlägsen i jämförelse med vad andra aktörer på marknaden erbjuder. Det är den typ av funktionalitet som ger oss en fördel gentemot konkurrenter och som möter de komplexa krav som många kunder ställer idag, förklarar han.

Palettes mjukvara kan matcha flera hundra fakturarader på några få sekunder. Det sparar mycket tid och reducerar risken för manuella misstag.

Digitalisering av hela fakturaflödet

EchoVera samarbetar också med CloudTrade och ChronoScan, som båda är marknadsledande inom scanning och tolkning av leverantörsfakturor. I kombination med Palettes mjukvara för attestflöden och matchning, kan EchoVera erbjuda sina kunder en automatiserad process för hela hanteringen av leverantörsfakturor.

Läs mer i vår engelska  Partner Success Story EchoVera eller besök EchoVeras officiella hemsida

Våra olika koncept för partners

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Läs om våra lösningar