Palette som add-on till ert affärssystem

Vill du också addera modern fakturahantering till ditt erbjudande? Tillsammans med oss kan du öka värdet för dig och dina kunder.

Citat från en Palette-kund
Tack vare inbyggd funktionalitet och hög användarvänlighet effektiviseras fakturahanteringen för våra kunder. Palette är enkelt att integrera mot vårt affärssystem och ökar värdet i såväl erbjudande som kundupplevelse.

Fredrik Strandh, Försäljningchef Bygg & Fastighet på Vitec

Optimera dina affärsprocesser med Palette

Optimera dina kunders affärsprocesser

För dina kunder som vill optimera sin affärsverksamhet erbjuder Palette en flexibel, molnbaserad lösning för elektronisk fakturahantering (EFH). Vårt system effektiviserar hela flödet från mottagande, tolkning till kontering och attest av leverantörsfakturor. Systemet är byggt för att integreras mot befintligt affärssystem och kan därigenom bli en värdehöjande add-on till det ekonomi- eller affärssystem som ni levererar. Läs mer om elektronisk fakturahantering

Full purchase-to-pay (P2P)

Palettes mjukvara har även funktionalitet för att optimera hela processen från inköp till betalning, där vår välutvecklade inköpsordermatchning visat sig vara en framgångsfaktor. Hjälp dina kunder att ta digitaliseringen ett steg längre genom att knyta ihop hanteringen av inköp och fakturahantering i en och samma plattform. Använd Palettes inköpslösning för indirekta inköp eller integrera vår ordermatchning mot kundens befintliga inköpssystem.

 

Läs mer om Purchase-to-Pay
Elektronisk fakturahantering - så funkar det

Fördelar med Palette som add-on till ditt affärssystem:

  • Erbjud dina kunder ett modernt EFH-system
  • Full purchase-to-pay i samma plattform
  • En lösning som integreras till olika affärssystem
  • Möjlighet att sälja EFH eller P2P under eget varumärke s.k. White Label
  • Support & utbildning på alla nordiska språk samt engelska

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.