Vårt erbjudande till partners

Vill du också addera modern fakturahantering till ditt erbjudande? Tillsammans med oss kan du skapa värde för dig och dina kunder.

Quote from Palette customer
Palette är en flexibel och skalbar lösning. Automatiserad matchning av fakturor mot inköpsorder eller avtal spar mycket tid. När fakturor attesteras och betalas utan manuell handpåläggning, frigörs resurser för kärnverksamheten hos våra kunder.

Dico Harteman, Sales Manager på Simac Document Solutions i Holland

Vårt erbjudande till partners

Om Palette

Palette Software har varit med sedan begreppet elektronisk fakturahantering myntades och de första systemstöden togs fram. Idag har vi fler än 3500 kunder över hela världen som automatiserar processen från inköp till betalning med våra lösningar. Våra 150 anställda finns på kontor i Norden och USA och arbetar nära vårt globala partnernätverk.

  • Vi automatiserar hela processen från inköp till betalning för stora internationella företag med vår egenutvecklade lösning PaletteArena Purchase to Pay suite.
  • Vi erbjuder bekväm och enkel fakturahantering i molnet för små- och medelstora företag med Centsoft Invoice.
  • Vi har kunder från de flesta branscher från Europa, Nordamerika, Asien och Australien.
  • Våra digitala lösningar är designade för att integreras till ett stort antal affärs- och ekonomisystem på marknaden. Vi erbjuder standardintegrationer till 50+ affärssystem och listan växer kontinuerligt.
  • Vi erbjuder moderna molnlösningar men möter också era kunders behov av en lokalt installerad programvara.
Blir partner till Palette - läs om vårt partnerprogram

Vårt samarbete med partners

Vi erbjuder service och support till våra partners världen över.

Palettes organisation

På flertalet av våra marknader har vi en dedikerad Partner Sales Manager som stöttar nya och befintliga partners i säljprocessen. Partners som implementerar och supporterar våra programvaror har även regelbunden kontakt med sin Partner Service Manager, som hjälper till vid onboarding av en ny partner och därefter ger löpande stöd i det dagliga operativa arbetet. Vår marknadsavdelning bidrar med produktmarknadsföring och råd gällande kampanjer för leads-generering.

Partnerportal

Palettes partnerportal gör det enkelt för våra partners att hitta sälj- och marknadsmaterial som stödjer säljprocessen. Det är också möjligt att ladda ner färdiga mallar för avtal och andra dokument efterfrågas av blivande kunder.

Partner Network

Vårt världsomspännande partnernätverk ger goda möjligheter att komplettera erbjudandet. Via tredje part kan vi erbjuda fakturaskanning, e-faktura och tillgång till ett 50-tal beprövade integrationer till ledande affärssystem.

Bli partner till Palette

Att vara partner till Palette passar för:

Redovisningsbyrå

Med hjälp av Palettes molnbaserade lösning automatiseras fakturainläsning och kontering för dina redovisningskunder. Arbetet blir både säkrare och snabbare när attest kan göras via en enkel webbinloggning från dator, surfplatta eller mobil.

Återförsäljare inom systemstöd/digitalisering

Som partner till Palette kan du bredda ditt erbjudande till den befintliga kundbasen, genom att erbjuda elektroniska fakturahantering och automatisering av hela processen från inköp till betalning.

ERP-leverantör

Addera modern fakturahantering till ert erbjudande och ge era kunder en bättre totallösning – samtidigt som er omsättning ökar.

quote
Palettes två- och trevägsmatchning är helt klart överlägsen i jämförelse med vad andra aktörer på marknaden erbjuder.

Ralf Leitner, CEO EchoVera Inc i Canada

Partner Success Story Echo Vera

Case: EchoVera i Canada

I Canada samarbetar Palette med Toronto-baserade EchoVera Inc. I deras erbjudande ingår scanning och tolkning av fakturor, elektronisk fakturahantering, full purchase-to-pay och lösningar för spendanalys. Echo Veras kunder efterfrågar digitala lösningar för effektivisering av finansiella processer. Företaget har över 30 års erfarenhet och kunder över hela världen.

Fakturahantering nyckel till framgång

En framgångsfaktor för EchoVera har varit att marknadsföra automatiserad hantering av leverantörsfakturor. Genom detta erbjudande har företaget växt såväl i Canada som på andra marknader, däribland USA, Australien och Mexico.

EchoVera har också tagit fram en integration ”Palette för Netsuite”, vilket blivit en stor konkurrensfördel vid rekrytering av Netsuite-kunder.

Idag har EchoVera kunder inom telekom, biotech, transportbranschen, turism, modebranschen och e-handel. Företagets VD Ralf Leitner anser att Palettes funktionalitet för automatisk matchning av fakturor är klart överlägsen den funktionalitet som andra aktörer på marknaden erbjuder. Läs vår Partner Success Story om EchoVera

Partner Success Stories