Palette Support

Palettes support når du enklast genom vår kund- och supportportal. Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att logga in.

Palette har en global supportfunktion som erbjuder lokal support på svenska

Maximera investeringen med vår support

Vi vill att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av sin mjukvaruinvestering. Därför har vi kunniga och engagerade supportmedarbetare som hjälper dig att använda vår lösning på bästa sätt.

Global supportfunktion med lokalt kontaktcenter

Palettes support bemannas med systemspecialister som har lång erfarenhet av att arbeta i Palette. Vi har en global supportavdelning med lokala medarbetare, vilket innebär att din kontakt med supporten som regel sker på svenska (om du inte väljer ett annat språk). Samtidigt finns ett globalt nätverk av produktspecialister som kan stötta varandra vid behov. Vi erbjuder support på alla nordiska språk samt engelska.

Norden ligger långt framme inom elektronisk fakturahantering så för oss är det självklart att utvecklingen av Palette ska ske här. Vår utvecklingsavdelning arbetar i Sverige och har nära till våra största supportavdelningar och även tusentals kunder ifall det dyker upp komplexa frågeställningar.

Kund- och partnerportal

Alla våra kunder och partners får tillgång till vår Kund- och partnerportal. Det är en portal där vi samlat information om vår lösning, t.ex.:

• Användarguider
• FAQ
• How-to videos
• Utbildningsvideos
• Webinar on-demand
• Användarforum
• Teknisk dokumentation

Hur får jag tillgång till portalen?

Som ny kund eller partner till Palette får systemadministratörerna i första hand information och egna användarkonton till portalen. Vid behov kan ytterligare användarkonton beställas. Extra användarkonton beställs genom att lägga ärende till supporten, vilket också sker i Kund- och partnerportalen

Lokal support expertis

Helhetsansvar från start

Våra erfarna projektledare och systemspecialister stöttar dig under införandet av Palette och lämnar sedan över till vår supportavdelning.

Lokal support

Vi är en global aktör som erbjuder lokal support på ett flertal språk. I vår online-portal kan du registrera ärenden dygnet runt. Kontakta supporten

Customer Service Manager

Med vår CSM-tjänst får ni en dedikerad service manager som är systemspecialist och kan hjälpa er att konfigurera Palette för er verksamhet. Läs mer nedan

Customer Service Manager

För att bli CSM hos Palette krävs djupa kunskaper i Palettes lösning, men också lång erfarenhet av att effektivisera ekonomiska processer, projektledning och att konfigurera mjukvara.

CSM blir din dedikerade systemexpert…

CSM fungerar som din dedikerade kontaktperson in i Palettes organisation när du behöver hjälp eller råd. Vi vill att våra kunder ska effektivisera sina interna processer maximalt och här kan CSM bidra med viktig kunskap och exempel på ”best practise”. Du har regelbundna möten med din CSM och kan då diskutera framtida utvecklingsarbeten eller förbättringsmöjligheter.

…och en extra resurs

CSM kan också agera projektledare vid större förändringar, t ex uppgraderingar eller tillägg av ny funktionalitet till befintlig lösning. CSM-tjänsten utformas enligt kundens önskemål och kan därför ha lite olika innehåll. Några av våra kunder vill främst ha rådgivning kring nyttjandet av systemet, medan andra behöver en extra resurs för att göra löpande ändringar och konfigurera systemet. CSM är en prenumerationstjänst som skräddarsys utifrån era önskemål och behov.

Customer Service Manager – fördelar:

  • En dedikerad kontaktperson hos Palette
  • Senior expertis för optimering av affärsprocesser
  • Extra resurs för konfigurering av systemet
  • En tjänst som utformas efter dina önskemål

Vi har en dedikerad person för Peab hos Palette. Tack vare vår Service Manager jobbar vi mer effektivt. Vi får hjälp att optimera systemet vilket ger stora tidsvinster. Ett riktigt bra upplägg som underlättar mitt arbete väldigt mycket.

Özlem Sener
Özlem Sener, Systemförvaltare för Palette på PEAB Fastighetsutveckling

Customer Service Manager

Vill ni ha hjälp med att nå den fulla potentialen av Palettes lösning?
Eller behöver ni en extra resurs som kan hjälpa till att konfiguera systemet efter era behov?