Video

Peab valde Palette

Peab är ett nordiskt bygg- och anläggningsbolag som är uppdelat i 4 affärsområden; bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Peab projektutveckling processar ca 50 000 leverantörsfakturor per år i Palette.

Avsaknad av funktionalitet fick Peab att byta lösning

Peab saknade värdefull funktionalitet i sitt tidigare fakturahanteringssystem, vilket gjorde att de 2016 valde  att byta lösning. Att valet föll på Palette berodde bland annat på att periodisering och beloppsgräns fanns som standardfunktionalitet i systemet. Manuella moment blev snabbt automatiserade och idag hanterar Peab 15 000 fler fakturor/år jämfört med tidigare system, men med samma antal anställda.

Dedikerad resurs för Peab hos Palette

Peab använder sig av Palettes CSM-tjänst (Customer Service Manager), vilket gör att de har en dedikerad Paletteanställd att vända sig till. Tjänsten är enligt Peabs systemförvaltare Özlem Sener inte bara väldigt flexibel tack vare att den struktureras upp efter deras önskan. Den ger även stora tidsvinster i form av kortare ledtider tack vare spetskompetensen hos deras Palette-kontakt.

Skriv ut eller dela Publiceringsdatum: 2019-11-29