Webinar

Automatisera fakturahanteringen inom Bygg- och Fastighetsbranschen

Palette är en lösning som effektiviserar hanteringen av inkommande leverantörsfakturor. Systemet användas av företag från alla branscher, men det har ett flertal uppskattade funktioner för just bygg- och fastighetsbranschen som vi kommer att belysa i detta webinar.

Vi har närmare 30 års erfarenhet av elektronisk fakturahantering och vår allra första kund var ett fastighetsbolag. Genom åren har vår kundbas inom kategorin bygg och fastighet växt sig stor och idag använder ca 300 bolag i dessa två branscher vår lösning. I takt med tillväxten har vi utvecklat funktionalitet som specifikt underlättar och ökar automatisering för verksamheter inom dessa branscher.

Speciellt uppskattade funktioner är systemets hantering av olika momssatser, omvänd skattskyldighet så som t ex byggmoms eller hur man beräknar avdragsgill moms enligt schabloner. Logik i Palette gör att fakturor automatiskt bokas på rätt projekt och skickas till korrekt attestant. Utvecklad rapportfunktionalitet ger tydlig överblick av alla projekt. Systemet har även funktioner som effektiviserar  vidarefakturering och flerbolagshantering.

Hur fungerar elektronisk fakturahantering

Kortfattat kan man säga att elektronisk fakturahantering handlar om att automatisera manuella arbetsmoment för tolkning, hantering och attest av leverantörsfakturor. Med ett modernt och rätt implementerat system kan man idag uppnå att bortåt 95% av företagets alla fakturor hanteras utan manuell handpåläggning. Endast fakturor som avviker från uppsatta parametrar behöver granskas manuellt. Fakturor läses in och tolkas av mjukvaran, därefter matchas de mot underliggande kontrakt, inköpsorder, projektnummer eller referens.

-Tack vare inbyggd funktionalitet och hög användarvänlighet effektiviseras fakturahanteringen för våra kunder.

              Fredrik Strandh, Försäljningchef Bygg & Fastighet på Vitec


På detta webinar kommer vi lyfta följande delar:

  • Vilka är fördelarna med elektronisk fakturahantering och hur fungerar det
  • Momshantering
  • Projektredovisning
  • Flerbolagshantering
  • Rapportering
  • Vidarefakturering
  • Demo av systemet

Webinartillfällena har passerat, vänligen fyll i dina uppgifter nedan, så skickar vi dig en inspelad version per e-post.

Bästa hälsningar,
Palette Software

Skriv ut eller dela Publiceringsdatum: 2020-09-03

Automatiserad fakturahantering för bygg- och fastighetsbolag

Automatiserad fakturahantering för bygg- och fastighetsbranschen

On-demand webinar:
Automatiserad fakturahantering för bygg- och fastighetsbolag

SE Construction and Real Estate On-demand webinar