WHITEPAPER

An Implementation Guide

När man digitaliserar hela processen från inköp till betalning (purchase-to-pay) resulterar det i flera effektivitetsvinster. Direkta kostnader för inköp sjunker, samtidigt som tid frigörs för personalen inom både ekonomi- och inköpsfunktionerna. Tid som kan användas till strategiska och värdeskapande arbetsuppgifter istället.

Vi har ofta lätt att ta till oss budskap om att digitalisering ger stora effektivitetsvinster, men hur når man dit på allra bästa sätt?

Ta del av vår erfarenhet

Den här guiden baseras på erfarenhet från ca 3500 implementationsprojekt av en EFH- eller P2P-lösning hos kund.

Guiden behandlar följande moment/processer:

  • Kravspecifikation som stödjer de övergripande affärsmålen
  • Digitalisering av hela processen från inköp till betalning
  • De tre huvudsakliga faktorerna som påverkar ett projekt: människorna, processerna och tekniken
  • Nyckelfaktorer för en lyckad implementation av ett nytt system
  • Hjälp och stöd som Palette kan bidra med under ett förändringsarbete inom faktura- och inköpsprocesser

Mer information från Palette

Artificiell intelligens på ekonomiavdelningen
I framtiden kommer artificiell intelligens (AI) att användas inom de allra flesta företag. Organisationer från alla branscher kommer att automatisera en lång rad arbetsuppgifter med hjälp av maskininlärning.
Digital inköpslösning – bygg ett business case
Denna guide är framtagen för dig som funderar på att investera i en digital inköpslösning. Att granska olika leverantörer och system kan vara en tidskrävande process och framför allt förväntas det att arbetet skall leda fram till ”rätt” beslut.
Buyer’s Guide för Purchase-to-Pay
Vi har satt samman en guide med rekommendationer för dig som skall upphandla ett nytt system för elektronisk fakturahantering och som då också funderar på att automatisera hela processen från inköp till betalning.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har