WHITEPAPER

An Implementation Guide

När man digitaliserar hela processen från inköp till betalning (purchase-to-pay) resulterar det i flera effektivitetsvinster. Direkta kostnader för inköp sjunker, samtidigt som tid frigörs för personalen inom både ekonomi- och inköpsfunktionerna. Tid som kan användas till strategiska och värdeskapande arbetsuppgifter istället.

Vi har ofta lätt att ta till oss budskap om att digitalisering ger stora effektivitetsvinster, men hur når man dit på allra bästa sätt?

Ta del av vår erfarenhet

Den här guiden baseras på erfarenhet från ca 3500 implementationsprojekt av en EFH- eller P2P-lösning hos kund.

Guiden behandlar följande moment/processer:

  • Kravspecifikation som stödjer de övergripande affärsmålen
  • Digitalisering av hela processen från inköp till betalning
  • De tre huvudsakliga faktorerna som påverkar ett projekt: människorna, processerna och tekniken
  • Nyckelfaktorer för en lyckad implementation av ett nytt system
  • Hjälp och stöd som Palette kan bidra med under ett förändringsarbete inom faktura- och inköpsprocesser

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har