WHITEPAPER

Artificiell intelligens på ekonomiavdelningen

I framtiden kommer artificiell intelligens (AI) att användas inom de allra flesta företag. Organisationer från alla branscher kommer att automatisera en lång rad arbetsuppgifter med hjälp av maskininlärning. En stor del av kundservicearbetet kommer att hanteras och snabbas på av AI-baserade chattfunktioner.

AI inom supply chain

Enligt en ny undersökning genomförd av Forrester, planerar 89% av organisationerna att implementera artificiell intelligens inom supply chain och upphandlingsprocesser under de kommande två åren. I Sverige ser vi exempel inom kommunala verksamheter som använder AI under rekryteringsprocessen med bl.a. robotar som utför intervjuer och gallrar bland ansökningar.

Artificiell intelligens på ekonomiavdelningen

Ett område där artificiell intelligens förväntas skapa stort värde är inom finans- och ekonomifunktionen. The Institute of Chartered Accountants i England och Wales förutspår att AI kommer att ge förbättringar inom tre områden: tillgång till bättre och mer kostnadseffektiv data som underlag för beslutsfattande, skapa insikt från avancerad dataanalys och eliminering av rutinartade arbetsuppgifter.

Är det relevant att införa AI redan idag?

Användandet och prestandan hos olika AI-lösningar kommer att öka från år till år, men redan nu kan man se förbättringar. Ett område där AI redan idag kan skapa värde är inom ekonomiavdelningen.

I detta whitepaper kommer vi att fokusera på de processer där AI redan idag kan bidra till effektiviseringar, berätta varför organisationer ska införa denna nya teknologi och vilka vinster som kan uppnås. Vi kommer att förklara skillnaden mellan Robotic Process Automation (RPA) och maskininlärning och även diskutera framtida möjligheter med artificiell intelligens.

Ladda ner vår guide

Fyll i dina uppgifter nedan, så får du ett mail med länk till dokumentet.

Ladda ner guiden om artificiell intelligens

Fyll i namn och mailadress, så får du ett mail med länk till dokumentet. Helt kostnadsfritt!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se fler guider och whitepapers…

Digital inköpslösning – bygg ett business case
Denna guide är framtagen för dig som funderar på att investera i en digital inköpslösning. Att granska olika leverantörer och system kan vara en tidskrävande process och framför allt förväntas det att arbetet skall leda fram till ”rätt” beslut.
An Implementation Guide
När man digitaliserar hela processen från inköp till betalning (purchase-to-pay) resulterar det i flera effektivitetsvinster. Direkta kostnader för inköp sjunker, samtidigt som tid frigörs för personalen inom både ekonomi- och inköpsfunktionerna.
Buyer’s Guide för Purchase-to-Pay
Vi har satt samman en guide med rekommendationer för dig som skall upphandla ett nytt system för elektronisk fakturahantering och som då också funderar på att automatisera hela processen från inköp till betalning.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har