WHITEPAPER

Buyer’s Guide för Purchase-to-Pay

Vi har satt samman en guide med rekommendationer för dig som skall upphandla ett nytt system för elektronisk fakturahantering och som då också funderar på att automatisera hela processen från inköp till betalning.

Guiden har tagits fram i samarbete med våra produktexperter som genomfört ett stort antal implementeringsprojekt hos kund. Det är alltså många personers samlade erfarenhet som ligger till grund för våra tips.

Guiden innehåller också information om de effektivitetsvinster som uppnås när man digitaliserar hela processen från inköp till betalning.

Buyer’s guide – information om varje steg i processen

Varje steg i processen förklaras kortfattat:

  • Avtalshantering
  • Inköp/beställningar
  • Leverantörsregister
  • Inköpsordermatchning
  • Automatisering av leverantörsfakturor
  • Kostnadsanalys

Ladda ner guiden och få insikt i hur en modern lösning för purchase-to-pay kan bidra till automatisering och kostnadsbesparingar för hela organisationen.

Are you ready to take the next step?

Let us know what problem are you looking to solve.