WHITEPAPER

Buyer’s Guide för Purchase-to-Pay

Vi har satt samman en guide med rekommendationer för dig som skall upphandla ett nytt system för elektronisk fakturahantering och som då också funderar på att automatisera hela processen från inköp till betalning.

Guiden har tagits fram i samarbete med våra produktexperter som genomfört ett stort antal implementeringsprojekt hos kund. Det är alltså många personers samlade erfarenhet som ligger till grund för våra tips.

Guiden innehåller också information om de effektivitetsvinster som uppnås när man digitaliserar hela processen från inköp till betalning.

Buyer’s guide – information om varje steg i processen

Varje steg i processen förklaras kortfattat:

  • Avtalshantering
  • Inköp/beställningar
  • Leverantörsregister
  • Inköpsordermatchning
  • Automatisering av leverantörsfakturor
  • Kostnadsanalys

Ladda ner guiden och få insikt i hur en modern lösning för purchase-to-pay kan bidra till automatisering och kostnadsbesparingar för hela organisationen.

Läs ett annat whitepaper…

Artificiell intelligens på ekonomiavdelningen
I framtiden kommer artificiell intelligens (AI) att användas inom de allra flesta företag. Organisationer från alla branscher kommer att automatisera en lång rad arbetsuppgifter med hjälp av maskininlärning.
Digital inköpslösning – bygg ett business case
Denna guide är framtagen för dig som funderar på att investera i en digital inköpslösning. Att granska olika leverantörer och system kan vara en tidskrävande process och framför allt förväntas det att arbetet skall leda fram till ”rätt” beslut.
An Implementation Guide
När man digitaliserar hela processen från inköp till betalning (purchase-to-pay) resulterar det i flera effektivitetsvinster. Direkta kostnader för inköp sjunker, samtidigt som tid frigörs för personalen inom både ekonomi- och inköpsfunktionerna.

Are you ready to take the next step?

Let us know what problem are you looking to solve.