Whitepaper

Molntjänst eller lokal installation?

Det blir allt vanligare att företag väljer molntjänst framför lokal installation när man investerar i ny mjukvara. Vi märker tydligt av denna trend och en stor del av våra nya kunder väljer molnlösning när de ska byta system. Detta är också huvudanledningen till att vi lanserade en uppdaterad molntjänst under 2018, där kundnytta, säkerhet och prestanda varit ledord i utvecklingsarbetet.

Fördelar med en molntjänst

Det finns några välkända fördelar med en molnlösning:

  • den stora initiala licenskostnaden uteblir och omvandlas till en mindre månadskostnad
  • du slipper investera i och underhålla hårdvaran och avlastar på så sätt den interna IT-avdelningen

Samtidigt finns farhågor kring säkerhet och datalagring och för vissa verksamheter är det otänkbart att lagra data utomlands.

Valfrihet för våra kunder

Vi erbjuder idag en standardiserad SaaS-tjänst för fakturahantering och purchase-to-pay som passar för många av våra kunder. Men det finns också möjlighet att välja en hybridversion s.k. ”dedicated environment”  vilket ger större flexibilitet när det gäller kundspecifika anpassningar och integrationer till andra IT-system. Vi är också en av få aktörer som fortfarande erbjuder den modern fakturahanteringslösning som lokalt installerad programvara eller s.k. ”on-premise”.

Cloud or On-premise?

Ladda gärna ner guiden som innehåller fördjupad information om för- och nackdelar med molntjänster. Här får du också en överblick över de alternativ vi erbjuder för verksamheter som vill effektivisera sina finansiella processer.

Cloud or On-premise?

Cloud or On-premise?

 

 

Skriv ut eller dela Publiceringsdatum: 2019-03-28